جلسه مدیر کل مخابرات استان فارس با رئیس سازمان حمل و نقل ریلی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25202

QR: جلسه مدیر کل مخابرات استان فارس با رئیس سازمان حمل و نقل ریلی