جلسه مدیر کل مخابرات استان فارس با رئیس سازمان حمل و نقل ریلی

جلسه مدیر کل مخابرات استان فارس با رئیس سازمان حمل و نقل ریلی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25202

QR: جلسه مدیر کل مخابرات استان فارس با رئیس سازمان حمل و نقل ریلی