بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از پیشرفت ایستگاه امام حسین (ع) خط ۲

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23305

QR: بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از پیشرفت ایستگاه امام حسین (ع) خط ۲