بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از پیشرفت ایستگاه امام حسین (ع) خط 2

بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از پیشرفت ایستگاه امام حسین (ع) خط 2 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23305

QR: بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از پیشرفت ایستگاه امام حسین (ع) خط ۲