بازدید خانم دکتر دودمان رئیس کمیسیون هوشمند سازی و فن آوری اطلاعات از خط دو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16374

QR: بازدید خانم دکتر دودمان رئیس کمیسیون هوشمند سازی و فن آوری اطلاعات از خط دو