بازدید خانم دکتر دودمان رئیس کمیسیون هوشمند سازی و فن آوری اطلاعات از خط دو

بازدید خانم دکتر دودمان رئیس کمیسیون هوشمند سازی و فن آوری اطلاعات از خط دو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16374

QR: بازدید خانم دکتر دودمان رئیس کمیسیون هوشمند سازی و فن آوری اطلاعات از خط دو