ایستگاه های فاز دوم خط یک قطار شهری شیراز به بهره برداری نزدیک می شود.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10327

QR: ایستگاه های فاز دوم خط یک قطار شهری شیراز به بهره برداری نزدیک می شود.