ایستگاه های فاز دوم خط یک قطار شهری شیراز به بهره برداری نزدیک می شود.

تلاش و تکاپوی خدمت گزاران سازمان قطار شهری برای بهره برداری از فاز دوم خط یک متروی شیراز همچنان ادامه دارد.

ایستگاه های فاز دوم خط یک قطار شهری شیراز به بهره برداری نزدیک می شود. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10327

QR: ایستگاه های فاز دوم خط یک قطار شهری شیراز به بهره برداری نزدیک می شود.