اولین نشست هم اندیشی کمیته های تحول اداری شهرداری شیراز با میزبانی و ابتکار سازمان قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9015

QR: اولین نشست هم اندیشی کمیته های تحول اداری شهرداری شیراز با میزبانی و ابتکار سازمان قطار شهری شیراز