اولین نشست هم اندیشی کمیته های تحول اداری شهرداری شیراز با میزبانی و ابتکار سازمان قطار شهری شیراز

اولین نشست هم اندیشی کمیته های تحول اداری شهرداری شیراز با میزبانی و ابتکار سازمان قطار شهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9015

QR: اولین نشست هم اندیشی کمیته های تحول اداری شهرداری شیراز با میزبانی و ابتکار سازمان قطار شهری شیراز