اصحاب رسانه مسافران ۱۴ کیلومتر فاز ۲ مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9172

QR: اصحاب رسانه مسافران  ۱۴ کیلومتر فاز ۲ مترو شیراز