اصحاب رسانه مسافران 14 کیلومتر فاز 2 مترو شیراز

اصحاب رسانه مسافران 14 کیلومتر فاز 2 مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9172

QR: اصحاب رسانه مسافران  ۱۴ کیلومتر فاز ۲ مترو شیراز