لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6477

QR: آگهی مناقصه شماره SH-156/94 عملیات اجرائی انتقال توان