آگهی مناقصه شماره SH-158/94 خرید تجهیزات سیستم خودکار فروش بلیط فاز دو خط یک

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6474

QR: آگهی مناقصه شماره SH-158/94 خرید تجهیزات سیستم خودکار فروش بلیط فاز دو خط یک