آگهي مناقصه شماره SH-156/94 عمليات اجرائي انتقال توان

دانلود

آگهي مناقصه شماره SH-156/94 عمليات اجرائي انتقال توان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6477

QR: آگهی مناقصه شماره SH-156/94 عملیات اجرائی انتقال توان