آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران۹۳/۱۲/۱۰ (مناقصه شماره SH-141/93) تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه جانبازان

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6425

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران۹۳/۱۲/۱۰ (مناقصه شماره SH-141/93)  تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه جانبازان