لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6346

QR: مزایده شماره  SH-01/94/م    ۳ قلم کالاهای مشروحه ذیل