شهردار شیراز:شهرداری‌ها پیش‌ازاین تنها نهاد خدمات رسان بودند، اما امروز جایگاه آن‌ها به نهاد اجتماعی و تخصصی رسیده

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25688

QR: شهردار شیراز:شهرداری‌ها پیش‌ازاین تنها نهاد خدمات رسان بودند، اما امروز جایگاه آن‌ها به نهاد اجتماعی و تخصصی رسیده