مراسم ورود چهاردهمین رام قطار مترویی به شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22677

QR: مراسم ورود چهاردهمین رام قطار مترویی به شیراز