متروی شیراز از تاریخ ۱ مهرماه الی ۳ مهر به مدت ۳ روز رایگان می باشد.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22081

QR: متروی شیراز از تاریخ ۱ مهرماه الی ۳ مهر به مدت ۳ روز رایگان می باشد.