قطعات و تجهیزات بومی سازی شده


سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام و منویات رهبری، جهت غلبه بر تحریم ها و حمایت از تولید داخل، اقدام به ساخت داخل بعضی قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود کرده است.
با تشکیل واحد نوآوری در متروی شیراز، با هدف صرفه جویی ارزی و کاهش وابستگی به خارج، تلاش شده بومی سازی به صورت گسترده تر در این سازمان انجام گردد.