لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3503

QR: قطارشهری شیراز در دومین جشنواره مهرخدمت