قطارشهری شیراز بهترین سازمان در زمینه مناسب سازی برای معلولان شناخته شد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2842

QR: قطارشهری شیراز بهترین سازمان در زمینه مناسب سازی برای معلولان شناخته شد