قطارشهری شیراز بهترین سازمان در زمینه مناسب سازی برای معلولان شناخته شد

رئیس اداره بهزیستی شیراز گفت : در زمینه مناسب سازی فقط ۱۱ درصد ادارات  این شهرستان عملکرد قابل قبول دارند.
به گزارش فارس ، محمد باقرصفوت افزود: پس از سرکشی  ۱۰۰ بازرس به ادارات این شهرستان وطرح ۷۸ مورد در مناسب سازی برای معلولان ، رتبه ادارات در این زمینه مشخص شد.

وی افزود: ازمیان ۹۲ اداره که دراین طرح مورد ارزیابی قرار گرفتند، سازمان قطارشهری شیراز با احتساب ۹۶ درصد همکاری مثبت و ۳ درصد همکاری منفی، به عنوان بهترین اداره درزمینه مناسب سازی برای معلولین در استان فارس شناخته شد .

گفتنی است به نقل از روابط عمومی و بین الملل سازمان قطار شهری شیراز و حومه، بررسی ۳% همکاری منفی اعلام شده، بلافاصله در دستور کار قرار گرفته و ورودی ساختمان اداری سازمان قطار شهری شیراز در حال حاضربه آسانسور ویژه تردد معلولین مجهزمی باشد.

قطارشهری شیراز بهترین سازمان در زمینه مناسب سازی برای معلولان شناخته شد – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2842

QR: قطارشهری شیراز بهترین سازمان در زمینه مناسب سازی برای معلولان شناخته شد