لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9831

QR: رام جدید واگن های مترویی به شیراز رسید