دکتر پاک فطرت شهردار شیراز: تامین واگن های مترویی اولویت اول شیراز است

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10729

QR: دکتر پاک فطرت شهردار شیراز: تامین واگن های مترویی اولویت اول شیراز است