به مناسبت بازگشایی مدارس چهارده فروردین متروی شیراز رایگان شد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23131

QR: به مناسبت بازگشایی مدارس چهارده فروردین متروی شیراز رایگان شد