لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10445

QR: بتون ریزی سکوی مسافرگیری ایستگاه وکیل