با حکم شهردارشیراز:رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز منصوب شد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22828

QR: با حکم شهردارشیراز:رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز منصوب شد