با حکم شهردارشیراز:رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز منصوب شد

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز منصوب شد.
شهردار شیراز با صدور حکمی امیر یقطین را به سمت رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز منصوب کرد.
سید احسان اصنافی شهردار شیراز: در حکم رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز بر مواردی همچون سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در راستای مدیریت حمل و نقل ریلی؛ مدیریت و نظارت بر جابجایی ایمن، کارا، راحت و سریع مسافران خطوط ریلی؛ مدیریت ساخت، توسعه، راه اندازی و بهره برداری از شبکه خطوط ریلی درون شهری؛ مدیریت تامین، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات ثابت و ناوگان سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری؛ بررسی و پیشنهاد نرخ حمل و نقل ریلی مسافر و تعیین شیوه اخذ آن با اولویت استفاده از روش های نوین و … تاکید کرده است.
امیر یقطین پیش از این به عنوان سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز منصوب شده بود.

با حکم شهردارشیراز:رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز منصوب شد – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22828

QR: با حکم شهردارشیراز:رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز منصوب شد