بازدید کمیسیون های عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2767

QR: بازدید کمیسیون های عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز