بازدید کمیته فنی شورای ترافیک استان فارس از ایستگاه وکیل

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14913

QR: بازدید کمیته فنی شورای ترافیک استان فارس از ایستگاه وکیل