بازدید هیئت نظارت وبازرسی کل استان از مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4083

QR: بازدید هیئت نظارت وبازرسی کل استان از مترو