بازدیدشهردار شیراز و فرماندهان نظامی استان فارس از خط ۲ متروشیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19670

QR: بازدیدشهردار شیراز و فرماندهان نظامی استان فارس از خط ۲ متروشیراز