اولین نشست کمیته های تحول اداری مجموعه بزرگ شهرداری شیراز به میزبانی سازمان قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9076

QR: اولین نشست کمیته های تحول اداری مجموعه بزرگ شهرداری شیراز به میزبانی سازمان قطار شهری