آیت الله دژکام: استفاده از مهندسین بومی در ایستگاه قطارشهری شیراز مایه افتخار است

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13726

QR: آیت الله دژکام: استفاده از مهندسین بومی در ایستگاه قطارشهری شیراز مایه افتخار است