ایستگاه های مترو در آینده نزدیک مجهز به جایگاه پارک دوچرخه خواهند شد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13688

QR: ایستگاه های مترو در آینده نزدیک مجهز به جایگاه پارک دوچرخه خواهند شد