لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6434

QR: آگهی مناقصه ۹۴/۰۲/۱۵روسازی فاز ۲ قطعه سوم ، شماره SH-143/94