آگهی مناقصه 94/02/15روسازي فاز 2 قطعه سوم ، شماره SH-143/94

دانلود

آگهی مناقصه 94/02/15روسازي فاز 2 قطعه سوم ، شماره SH-143/94 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6434

QR: آگهی مناقصه ۹۴/۰۲/۱۵روسازی فاز ۲ قطعه سوم ، شماره SH-143/94