لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13961

QR: آگهی مزایده عمومی شماره R-SH-T15