لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13976

QR: آگهی مناقصه شماره SH-187/97-B