لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13529

QR: آگهی مزایده اجاره فضای تجاری شماره ۱۴ B-SH-T