لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13483

QR: آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره SH¬۱۸۵/۹۷-B