لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13477

QR: آگهی مزایده عمومی شماره SH-T15