آگهی مناقصه SH-172/95 نگهداری و تعمیرات محدوده ایستگاه زند تا پایانه احسان

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9695

QR: آگهی مناقصه  SH-172/95  نگهداری و تعمیرات محدوده ایستگاه زند تا پایانه احسان