آگهي مناقصه SH-172/95 نگهداري و تعميرات محدوده ايستگاه زند تا پايانه احسان

95-172

آگهي مناقصه SH-172/95 نگهداري و تعميرات محدوده ايستگاه زند تا پايانه احسان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9695

QR: آگهی مناقصه  SH-172/95  نگهداری و تعمیرات محدوده ایستگاه زند تا پایانه احسان