آگهی مناقصه شماره SH-171/95 تجهیزات سالن ها و تعمیرگاه های دپوی مرکزی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9461

QR: آگهی مناقصه شماره SH-171/95 تجهیزات سالن ها و تعمیرگاه های دپوی مرکزی