آگهي مناقصه شماره SH-171/95 تجهيزات سالن ها و تعميرگاه هاي دپوي مركزي

93-171دانلود

آگهي مناقصه شماره SH-171/95 تجهيزات سالن ها و تعميرگاه هاي دپوي مركزي – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9461

QR: آگهی مناقصه شماره SH-171/95 تجهیزات سالن ها و تعمیرگاه های دپوی مرکزی