آگهی مناقصه شماره SH-162/94 تکمیل تجهیزات سالن¬ها و تعمیرگاه¬های دپوی مرکزی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6483

QR: آگهی مناقصه شماره SH-162/94  تکمیل تجهیزات سالن¬ها و تعمیرگاه¬های دپوی مرکزی