آگهی مناقصه شماره B-SH 1/94 تعمیرات دوره ای پست ها و شبکه ی برق فاز یک خط یک

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6487

QR: آگهی مناقصه شماره B-SH 1/94 تعمیرات دوره ای پست ها و شبکه ی برق فاز یک خط یک